Зъботехнически случай №8

Зъботехнически случай №8

Picture 1 of 5


Чрез тало-керамични корони е направена цялостна рехабилитация на горна челюст. Причината за влошеното здравословно състояние на пациента отновоса технологично остарели конструкции, при които не са спазени изискванията за максимално доближаване до естествената форма на зъбите.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.