Зъботехнически случай №3

Зъботехнически случай №3

Picture 1 of 5


Циркониевата технология доказва своя огромен потенциал, като демонстрира отлична, както надвенечна, така и подвенечна естетика. В този случай на пациента е изработен циркониев пинлей, а въху него е поставена циркониева корона.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.