Стоматолози

   Продуктите на софийската зъботехническа лабораторияАтелие Зъботехника” се произвеждат само с материали на водещите марки в областта на естетичното, неподвижно протезиране. Като бутикова лаборатория, занимаваща се с козметична и естетична зъботехника предлагаме разнообразие от знание и дългогодишна практика с най-модерните технологии на 21-ви век.
С помощта на система за ръчно подпомогнат дизайн и фабрикация, ние сме способни, без никакви ограничения, да изработим неподвижни –естетически конструкции.

*Материалът цирконий се отличава с изключителната биопоносимост и много ниска термална проводимост.

*Глас-йономерните цименти дават много по- добри резултати и са за предпочитане пред зинк-фосфатните.

*При рецесия на венците, която е свързана с възрастта на пациентите, натуралната прозрачност на цирконий не позволява появяването на „тъмни шийки” . Материалът цирконий е изключително устойчив на киселини. Това му свойство прави отлаганията по протезните конструкции минимални и допринася за лесното им почистване.

*При подготовка за неподвижните конструкции, изпиляване с леко изразен праг (стъпка) е за предпочитане пред тангенциалното. Не е необходима предварителна обработка (ецване) на повърхностите. Задължително е използването на фини, диамантени пилители с водно охлаждане при минимални корекции. При евентуална нужда от сваляне на циркониева протеза короните се режат както при металокерамиката, но се използва водна струя за охлаждане.

Фасети ( Veneers )

Veneers

Свържете се с нас, ако желаете да получите мултимедийни материали от водещи специалисти за подготовка и циментиране на Фасети.


В „Ателие Зъботехника“ нанасянето на порцелан е полихроматично независимо от използваната технология.

Вашият коментар