Портфолио

Зъботехнически случай №1

Пациентът е  със силно абразирали и фрактурирани фронтални зъби, на които е направена естетична рехабилитация. Поставени са четири фасети върху  резците и две циркониеви корони на кучешките  зъби, които  възстановяват каниновото водене.

Зъботехнически случай №2

Недоволна пациентка от прес-керамичните си фасети помоли за естетична промяна. За новите фасети е използвана класическата фелдспатична техника, която задоволява високите естетични изсиквания и при най-претенциозните случаи.

Зъботехнически случай №3

Циркониевата технология доказва своя огромен потенциал, като демонстрира отлична, както надвенечна, така и подвенечна естетика. В този случай на пациента е изработен циркониев пинлей, а въху него е поставена циркониева корона.

Зъботехнически случай №4

Частично възстановяване на горна челюст чрез метало-керамични конструкции. Стоматологичната и зъботехническа намеса е предизвикана от наскоро поставените технологично – остарели конструкции в устата на пациента.

Зъботехнически случай №5

След екстракция на горен десен латерален резец , както и на долните четири резци са изработени и поставени циркониеви мостови конструкции на горната и долна челюст при пациент на средна възраст, които страда от пародонтални проблеми.

Зъботехнически случай №6

Поради тежки фрактури на централните резци, млад мъж е с нарушено дъвкателно функциониране. „Ателие Зъботехника“ възстановява усмивката на пациента и дъвкателните функции на резците чрез циркониеви корони.

Зъботехнически случай №7

Заради многобройни пломби и директни изграждания на горните предни четири резеца, дъвкателните функции на зъбите са нарушени. Чрез циркониеви корони поставени върху резците, венецът напълно заздравява, а естествената му усмивка за завръща.

Зъботехнически случай №8

Чрез метало-керамични корони е направена цялостна рехабилитация на горна челюст. Причината за влошеното здравословно състояние на пациента отново са: технологично остарели конструкции, при които не са спазени изискванията за максимално доближаване до естествената форма на зъбите.

Зъботехнически случай №9

Множеството обтурации и потъмняване на венеца налагат стоматологична интервениция, която води до пълно възстановяване на челюстта. За цялостната рехабилитация са използвани циркониеви корони.

Зъботехнически случай №10

Алтернативно стоматологично решение, при което се забелязва минимална инванзия в устата на пациента. Вместо класическия подход за направата на мостова конструкция тук са поставени две циркониеви корони върху импланти.

Comments are closed.